Servicii

Cauți un avocat specializat pentru intrebarile tale legale? Mai jos sunt prezentate o serie de mandate relevante din activitatea noastră.

Bancar & Finanțări

Avocaţii Dieac Law Office deţin o experienţă relevantă în domeniul Bancar & Finanţări şi oferă servicii de asistenţă juridică în legătură cu aspecte diverse precum:

 • asistenţă juridică în relaţia cu instituţiile de credit sau cu alt tip de creditori/debitori;
 • audit juridic privind obiectul finanţării (bunuri, proiecte, societăţi) sau al garanţiilor;
 • asistenţă juridică cu privire la operaţiuni factoring sau operaţiuni derivate;
 • redactare contracte de împrumut bilateral sau sindicalizat;
 • redactare contracte de leasing financiar şi operational;
 • redactare contracte de garanţie (ipotecă, gaj, garanţie corporativă, fidejusiune);
 • redactare contracte escrow;
 • asistenţă pe parcursul negocierilor în legătură cu documentele menţionate;
 • asistenţă în legătură cu îndeplinirea condiţiilor prealabile, precum şi a condiţiilor post-semnare;
 • emitere opinii juridice privind tranzacţiile încheiate;
 • asistenţă juridică şi reprezentare în cursul soluţionării amiabile sau judecătoreşti a disputelor privind diverse tipuri de finanţări;
 • orice alte servicii juridice aferente acestui domeniu de practică;

 

Mandate relevante

 • asistență juridică acordată celor mai importante societăți de leaging care activează pe piața din România cu privire la perfectarea contractelor de leasing;
 • asistenţă juridică acordată unei sucursalei din România a unui grup internaţional în legătură cu contractele de leasing financiar şi operaţional utilizate, precum şi în legătură cu contractele de garanţie aferente;
 • reprezentarea în instanţă a unei societăţi române în legătură cu o dispută complexă rezultată din aplicarea unui contract de leasing operaţional privind o flotă de autoturisme;
 • reprezentarea în fața instanțelor de judecată a unei societăți comerciale în vederea anulării unei scrisori de respingere a dosarului în vederea obținerii unei finanțări nerambursabile cu consecința obligării autorității publice să acorde finanțarea refuzate inițial;
 • asistenţă juridică acordată unor persoane fizice în scopul restructurării împtrumuturilor acordate de societățile bancare din România.

Societar & comercial

Avocații noștri desfășoară activități specifice în domeniul dreptului societar și oferă asistență juridică societăților civile, cu capital privat sau public, care își desfășoară activitatea în toate domeniile economice. Serviciile juridice oferite privesc următoarele aspecte:

 • înfiinţarea, organizarea și funcţionarea oricărui tip de societate şi a sediilor secundare (sucursală, punct de lucru);
 • cesiuni de părţi sociale/acţiuni, divizări, fuziuni și achiziţii;
 • aspecte privind guvernanţa corporativă, reprezentarea asociaţilor/acţionarilor, înţelegeri între asociaţi/acţionari, soluţionarea pe cale amiabilă a disputelor dintre asociaţi/acţionari;
 • aspecte privind reprezentarea societăţii/entităţii şi răspunderea organelor de conducere;
 • aspecte de finanţare corporativă;
 • orice aspecte legate de constituirea şi activitatea consorţiilor sau a asocierilor în participaţiune;
 • orice aspecte privind constituirea şi funcţionarea organizaţiilor non-profit;
 • redactare şi modificare documentelor societare, inclusiv documente de bune practici, de politică internă;
 • redactarea şi negocierea diferitelor tipuri de contracte (inclusiv cu elemente internaţionale);
 • orice alte servicii juridice aferente acestui domeniu de practică.

 

Mandate relevante

 • asistenţă juridică unei agenţii de publicitate în legătură cu aplicarea în România, Ungaria, Polonia, Slovenia şi Croaţia a unui proiect online în vederea stimulării vânzărilor unui producător de sisteme de acoperiş cu prezenţă internaţională
 • asistenţă juridică acordată filialei din România a unui grup internaţional activând în domeniul rent-a-car cu privire la o gamă variată de aspecte juridice
 • asistenţă acordată celui mai mare producător de energie termică deţinut de stat pe parcursul procedurii de lichidare voluntară, ceea ce a implicat verificarea procesului de evaluare a activelor, redactarea documentelor pentru licitaţii, clarificarea regimului juridic al anumitor imobile sau al altui tip de active, redactarea documentelor de vânzare
 • asistenţă acordată unei companii farmaceutice internaţionale în legătură cu procesul de separare a diviziei de diagnostic şi, ulterior, a diviziei de cercetare
 • consultanţă juridică acordată unui grup financiar internaţional în legătură cu achiziţia unor participaţii în companii din diverse domenii (hotelier, agricol, biodiesel)
 • asistenţă juridică acordată unui producător de echipamente electronice de securitate din Israel cu privire la achiziţia unei cote din capitalul social al A-E Electronics S.A.
 • analiza de tip due diligence în legătură cu achiziţia de către o companie elenă de aviaţie a participaţiei majoritare într-o companie de transport aerian low-cost din România

Fiscal & Vamal

Avocații Dieac Law Office acordă consultanță, asistență juridică și reprezentare în domeniul dreptului fiscal & vamal. Serviciile oferite privesc:

 • identificarea tratamentului fiscal (impozite, TVA, alte obligaţii fiscale) aferente unor situaţii, activităţi şi tranzacţii diverse;
 • analize juridice privind respectarea obligaţiilor fiscale şi identificarea potenţialelor aspecte problematice;
 • optimizare fiscală a diverselor tranzacţii şi/sau activităţi economice;
 • consultanţă privind tratamentul fiscal al planurilor de stimulare a angajaţilor (stock option plans);
 • consultanţă privind acizele şi obligaţii vamale;
 • asistenţă juridică în legătură cu inspecţia fiscală şi redactare documentaţie incidentă;
 • redactare şi susţinere contestaţii împotriva deciziilor de impunere fiscală;
 • asistenţă şi reprezentare juridică în legătură cu suspendarea executării obligaţiilor fiscale stabilite prin decizii de impunere sau alte acte administrativ-fiscale;
 • asistenţă şi reprezentare juridică în legătură cu recuperarea sumelor plătite în plus faţă de obligaţiile fiscale reale sau în urma unei impuneri realizate cu încălcarea prevederilor legale naţionale sau ale Uniunii Europene;
 • orice alte servicii juridice aferente acestui domeniu de practică.

 

Mandate relevante

 • obţinerea anulării de către instanţa de judecată a unor obligaţii fiscale în cuantum de aproximativ 4 milioane de Euro stabilite în urma unei inspecţii fiscale cu privire la o tranzacție imobiliară;
 • obţinerea anulării de către instanţă a unor obligaţii fiscale suplimentare în cuantum de aproximativ 1 million de lei (reprezentate preponderent din TVA şi accesorii de întârziere) stabilite în urma unei inspecţii fiscale în sarcina unei societăţi din domeniul construcţiilor;
 • obţinerea anulării de către instanţă a unor obligaţii fiscale suplimentare semnificative (reprezentate preponderent din impozit pe profit, TVA şi accesorii de întârziere) stabilite în urma unei inspecţii fiscale în sarcina unor clienți activând  în domeniul servciilor de înfrumusețare;
 • determinarea în concordanţă cu dreptul comunitar a regimului fiscal al tranzacţiilor implicând transferul activelor;
 • reprezentarea în fața instanțelor de judecată a mai multor cetățeni români rezidenți în alte state membre UE în vederea anulării deciziilor de impunere cu privire la obligații de plată a asigurărilor sociale de sănătate pentru veniturile obținute din România;
 • consultanţă acordată în legătură cu diverse aspecte fiscale curente

Imobiliar

Avocații Dieac Law Office au dobândit o experiență semnificativă în domeniul tranzacțiilor imobiliare asupra cărora ne concentrăm să oferim o consiliere pragmatică extrem de utilă clienților care sunt implicați în astfel de tranzacții și investiții. Expertiza noastră privește aspecte precum:

 • vânzări şi achiziţii de imobile (comerciale, de birouri, rezidenţiale, terenuri construibile, agricole sau forestiere);
 • due diligence referitor la situația juridică a imobilului, inclusiv din perspectiva modul de reconstituire a dreptului de proprietate;
 • închiriere de imobile cu destinaţie comercială, logistică, de birouri sau rezidenţială (inclusiv sale and lease-back);
 • asistenţă juridică privind constituirea, utilizarea, încetarea dreptului de superficie şi a altor drepturi asupra imobilelor;
 • asistenţă juridică privind concesiuni sau darea în folosinţă a imobilelor proprietate publică;
 • asistenţă juridică privind restructurarea portofoliului imobiliar;
 • aspecte juridice privind planificarea şi dezvoltarea imobiliară, utilizarea terenului;
 • asistenţă juridică privind contractele de antrepriză şi subantrepriză, inclusiv FIDIC;
 • asistenţă juridică privind contracte de administrare a proprietăţii (property management);
 • asistenţă juridică în cadrul proiectelor de infrastructură şi alte proiecte complexe, inclusiv în cadrul achiziţiilor publice, concesiuni, parteneriate publice-private;
 • asistenţă juridică privind constituirea şi publicitatea garanţiilor imobiliare, asigurările de imobile, asigurările de titlu asupra imobilelor;
 • asistenţă juridică şi reprezentare în cursul soluţionării amiabile sau judecătoreşti a disputelor privind diverse aspecte imobiliare (constatarea dreptului de proprietate, revendicare, acţiuni posesorii, acţiuni în grăniţuire, acţiuni de carte funciară, evacuări, etc.);
 • orice alte servicii juridice aferente acestui domeniu de practică.

 

Mandate relevante

 • asistenţă şi reprezentare a unui dezvoltator imobiliar din România în dezvoltarea unor importante proiecte rezidenţiale situate în București;
 • consultanţă juridică și reprezentare în instanță acordată unei societăţi române (cu capital străin) din domeniul imobiliar în scopul recuperării prejudiciilor cauzate de antreprenorul general;
 • consultanţă juridică în legătură cu construirea, dezvoltarea şi administrarea unor centre comerciale din țară;
 • asistenţă juridică acordată unui investitor persoană fizică în tranzacționarea mai multor terenuri din județul Argeș;
 • confirmarea pe cale judecătorească a dreptului de proprietate privată asupra mai multor terenuri pentru care anterior s-a obținut reconstituirea dreptului de proprietate, cauză a cărei complexitate a fost dată de suprapunerile existente cât și actele emantate de la primării diferite cu privire la aceleași terenuri;

Insolvență și litigii conexe

Avocații Dieac Law Office se bucură de o excelentă reputație în practica de Insolvență & Litigii conexe care este confirmată de proiectele gestionate cu succes în cauze dintre cele mai complexe. Serviciile oferite includ:

 • asistență juridică acordată clienților în vederea negocierii și semnării unor tranzacții, în scopul evitării deschiderii unei proceduri de insolvență, respectiv în procedurile de prevenire a insolvenței (mandat ad-hoc și concordat preventiv);
 • asistență juridică acordată clienților creditori în procedurile de insolvență în scopul recuperării creanței;
 • asistență juridică acordată clienților debitori în procedurile de insolvență în scopul adoptării și implementării unui plan de reorganizare: adoptarea și implementarea unui plan de reorganizare, asistarea în negocierile cu creditorii în vederea obținerii votului pentru aprobarea planului de reorganizare, renegocierea contractelor de credit, leasing, funizare de mărfuri în vederea creării premiselor pentru reorganizarea companiei, respectiv recuperarea creanțelor debitoarei insolvente;
 • orice alte servicii juridice aferente acestui domeniu de practică.

 

Mandate relevante

 • asistență acordată unor importante companii care activează în sectorul leasing-ului și al construcțiilor în vederea semnării unor acorduri pentru evitarea intrării în insolvență unor debitori (activând în domeniul transportului de mărfuri și persoane sau, după caz, imobiliar);
 • reprezentarea unei companii de leasing în negocierea și semnarea unui concordat preventiv cu companii activând în domeniul construcțiilor rezidențiale și bricolaj, proiecte încheiate cu succes cu consecința evitării deschiderii unor proceduri de insolvență;
 • asistarea și reprezentarea celei mai importante companii din România în domeniul producției de foliei pentru agricultură în derularea cu succes a unei proceduri de insolvență și reorganizare care a implicat restructurarea datoriilor bugetare și bancare;
 • asistarea și reprezentarea unui important jucător din piața serviciilor de reciclare a deșeurilor din Constanța în derularea cu succes a unei proceduri de insolvență și reorganizare care s-a finalizat într-un timp record de 1 an de reorganizare judiciară;
 • reprezentarea unei companii de leasing în scopul recuperării unei creanțe de peste 5.000.000 Euro rezultată din neexecutarea unui contract de leasing imobiliar;
 • asistență juridică acordată unui dezvoltator imobiliar în vederea recuperării în procedura de insolvență a prejudiciului estimat la 10.000.000 Euro de către antreprenorul general, într-o cauză de o complexitate deosebită;
 • reprezentarea unor clienți importanți activând în domeniul producției de medicamente, farmacie, domeniul aeronautic (companii foarte mari din SUA), construcții rezidențiale și industriale, prelucrarea materialului lemnos în scopul recuperării creanțelor de la societăți aflate în insolvență;

Litigii & Arbitraje

Avocații Dieac Law Office au o bogată experiență în aria de practică Litigii & Arbitraj oferind servicii de asistență și reprezentare juridică în fața instanțelor jurisdicționale naționale, comunitare și arbitrale. Serviciile juridice ca le oferim includ:

 • negocierea unor tranzacții în faza premergătoare inițierii litigiilor dar și în faza judecării lor;
 • reprezentarea în fața instanțelor civile și arbitrale în litigii cu mize financiare considerabile, stabilirea strategiilor de apărare, administrare de probatorii, punerea în executare a hotărârilor pronunțate;
 • reprezentarea în procedurile de executare silită a titlurilor executorii (contracte de leasing, credit, hotărâri judecătorești și arbitrale) în vederea recuperării creanțelor de la debitori;
 • orice alte servicii juridice aferente acestui domeniu de practică

 

Mandate relevante

 • asistență juridică acordată unei importante companii din Italia în vederea recuperării unei creanțe în sumă de 3.000.000 Euro recunoscută printr-o hotărâre judecătorească pronunțată de o instanță străină, de la o companie din România;
 • reprezentarea juridică a unor importante societăți acționând în domeniul construcțiilor industriale în vederea recuperării creanțelor datorate de beneficiari sau, după caz, de la subantreprenori pentru lucrările realizate în mod necorespunzător de către acestea;
 • reprezentarea în cadrul procedurii execuționale în vederea recuperării pentru cele mai importante companii de leasing a sumelor datorate de utilizatori, valoarea creanțelor depășind în mod constant valoarea de 1.000.000 lei precum și recuperarea echipamentelor finanțate în leasing în condițiile rezilierii contractelor de leasing (flote de bunuri de până la 100 de autoturisme sau echipamente);
 • asistarea unui important antreprenor într-o procedură arbitrală în vederea limitării răspunderii patrimoniale rezultate din executarea unui contract de antrepriză de lucrări industriale;
 • asistarea și reprezentarea mai multor companii în vederea recuperării unor creanțe rezultate din executarea unor contracte de prestări servicii, consultanță IT, livrări de bunuri sau închirieri de bunuri.

Alte domenii

Experienţă

 •  achiziţii publice & concesiuni
 •  asigurări & piaţă de capital
 •  dreptul muncii & securităţii sociale
 •  aspecte de reglementare

 

Mandate relevante

 • consultanţă juridică acordată unui grup de societăţi spaniole cu prezenţă internaţională în cadrul unor contracte de achiziţie publică în valoare totală de peste 40.000.000 de euro, încheiate cu diferite autorităţi contractante;
 • asistență juridică a companiilor locale și internaționale pentru obținerea licenței de exploatare a resurselor minerale și asistarea clienților pe parcursul întregului proces: redactarea, modificarea și ajustarea tuturor tipurilor de acorduri pe perioada exploatării resurselor minerale;
 • reprezentarea clienților în procedurile administrative în raporturile cu autoritățile publice în vederea recunoșterii unor drepturi sau, după caz, anulării actelor administrative nelegal emise;
 • asistarea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare în mai multe proceduri de sancționare a operațiunilor nelegale comise de societăți de broker, respectiv reprezentarea autorității în față instanțelor de judecată pentru obținerea confirmării legalității actelor administrative emise;
 • reprezentarea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare în mai multe litigii prin care societăți de brokeri, dar și clienți ai acestora au solicitat acordarea unor daune materiale suferite ca urmare a emiterii unor acte de suspendare a activității acestora pe piața de capital;